Neste
Bok

Med øksene dei haustar inn

Dikt

Løvåsen, Sigmund
Dikt

Kva er menneskas plass i landskapet, og bland dei andre artane her på kloden? I desse dikta teiknar forfattaren opp bilete av menneske og natur i gjensidig påverknad, med bilete av skogsarbeid, gardsarbeid og familielivet slik det har vore gjennom lange tider. Lesaren møter også naturen i form av linerler, som reiser mellom Noregs gardstun og Egypts pyramidar, og eiketrær som har kara og frødd seg nordover gjennom Europa over fleire årtusenar. Sigmund Løvåsen har give ut fleire romanar, men dette er forfattarens fyrste diktsamling. Omtalen er utarbeidd av BS.Har notar

    NaturEttertenksomBygdemiljøYrkeslivFilosofiskTankevekkendePresist

Lignende bøker:

Nestebok er utviklet av Biblioteksentralen

Savner du en bok? Be bibliotekaren din om å legge den inn på Forrigebok.no