Neste
Bok

Tre vegar til havet

Bildøen, Brit
RomanerByråkratiAdopsjon

Romanens leiemotiv er menneskets avmaktsfølelse og desperasjon, i møte med eit rigid, byråkratisk system. Tre kvinneskikkelsar gjennomlever dette på ulikt vis. Ei arbeidar som fuglemerkar på ei øy ute i havgapet, der ho freistar å gløyme si eiga fortid. Ei får avslag på søknaden om å få adoptere eit born frå Kina, etter å ha venta i fire år. Og ei trede bikkar til sist over i galskapen, der ho tar til å forfølge ein saksbehandlar. Gjennom disse forteljingane vevar fuglemotivet att og fram, og utgjer eit bilete på artar som forsvinn i ei frykteleg fart, mens menneska på landjorda for sin del vert meir og meir framandgjorde for seg sjølve. Omtalen er utarbeida av BS.

    LivskriseUrovekkendeVekslende fortellereSamtidTankevekkendeSårPersonlig

Lignende bøker:

Nestebok er utviklet av Biblioteksentralen

Savner du en bok? Be bibliotekaren din om å legge den inn på Forrigebok.no