Neste
Bok

Samtid

  • Nåtid
  • I dag

Bakgrunnsramme

Historier som ligger nært opp til leserens egen tid, der leseren i større grad finner sin egen konkrete livsverden gjenspeilet og tematisert. Historien kan fungere som en “samtidsanalyse” eller “samtidsdiagnose”

Nestebok er utviklet av Biblioteksentralen

Savner du en bok? Be bibliotekaren din om å legge den inn på Forrigebok.no