Neste
Bok

De som venter

Hafredal, Ingrid Melfald2023
RomanerFamilieforholdSavnede personer

En kvinne forsvinner fra hjemmet sitt. Ni år etter er det fremdeles ingen spor etter henne. Mannen hennes, Bjørn, føler seg fremdeles mistenkt, både av politiet, folk i bygda og kanskje til og med datteren Silje. En gang var de nære, men nå er avstanden mellom dem blitt stor. Silje har flyttet hjemmefra for å studere, men strever med å finne fotfeste. De eneste holdepunktene hennes er jobben med syke barn og en bok hun arvet etter moren, om maleren William Turner. I romanens siste del møter vi Kjersti i dagene før hun forsvinner. En jobbreise fører til et møte (med en gammel bekjent) som etterlater henne i fritt fall. "De som venter" er en roman om uforløst savn. Med en forsvinningsgåte som utgangspunkt utforsker Hafredal ensomheten som kan finnes i en familie, men også håpet om forsoning. Det er en spenningsdrevet fortelling som imponerer i de innsiktsfulle skildringene av nære relasjoner.

    BygdemiljøEttertenksomFamilielivKompleksTap av nærstående personUrovekkendeØkende tempo

Lignende bøker:

Nestebok er utviklet av Biblioteksentralen

Savner du en bok? Be bibliotekaren din om å legge den inn på Forrigebok.no