Neste
Bok

Sosiolekt

    Språk og skrivestil

    Fortellingen er skrevet med en språkform eller måte å snakke på som i noen grad er bestemt av sosiale faktorer. Eksempel: "Arbeiderklassens språk"

    Nestebok er utviklet av Biblioteksentralen

    Savner du en bok? Be bibliotekaren din om å legge den inn på Forrigebok.no