Neste
Bok

Før i tiden

  • I gamle dager
  • Gammeldags
  • Fortiden

Bakgrunnsramme

Tid som ligger forut for den nærværende, tid som ligger langt tilbake eller en avsluttet periode. Tid som ligger forut for forfatterens levetid

Nestebok er utviklet av Biblioteksentralen

Savner du en bok? Be bibliotekaren din om å legge den inn på Forrigebok.no